Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
    
    
    
    
    
    
    
    
    
​Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 13.07.2018 tarihli ve 92217 sayılı Başkanlık Onayı ile yürürlüğe girdi.
Detay
    
    
Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.
Detay
    
    
    
Selami AÇAN, 10.10.2017 tarihinden beri vekaleten yürütmekte olduğu I. Hukuk Müşavirliği görevine, 20 Aralık 2017 tarihli ve 30278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atama Kararnamesi ile asaleten atandı.
Detay
    
    
    
Hukuk Müşavirliği, 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş ve bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde merkez birimleri arasında sayılarak görevleri tadat edilmiştir.
Detay