Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
24.12.2020

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık ve Kıraat İcazet Merasimleri Yönergesi

​Cami, kurs, salon vb. alanlarda düzenlenecek hafızlık merasimleri ile kıraat icazet merasimlerine ilişkin usul ve esasları kapsayan; 633 sayılı ​​Kanunun 1 inci, 6 ncı ve 7 inci maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Başkanlığın 24/12/2020 tarih ve ​911295 sayılı onayı ile yürürlüğe giren bu Yönergenin amacı; ​Kur​’an kurslarında hafızlık eğitimini; aşere-takrib kurslarında kıraat eğitimini tamamlayarak Başkanlıkça yapılan sınavda başarılı olanlar için düzenlenecek hafızlık merasimleri ile kıraat icazet merasimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.