Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
23.05.2018

Görev ve Çalışma Yönergesi

​Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli personeli kapsayan; 633 sayılı Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ve 31/07/2017 tarihli ve 66202 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Başkanlık personelinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.​​

(Değişiklik: 13/07/2018 tarihli ve 92217 sayılı Başkanlık Onayı)