Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
29.10.2019

II. Hukuk Çalıştayı Sona Erdi

Başkanlığımız Hukuk Müşavirliğince düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali ERBAŞ'ın teşrifleri ile açılışı yapılan II. Hukuk Çalıştayı, I. Hukuk Müşaviri Selami AÇAN başkanlığında Ofis sorumluları, hukuk müşavirleri, Diyanet işleri uzman ve uzman yardımcıları, merkez teşkilatında ve Bölge Hukuk Bürolarında görev yapan Avukatlar ve tüm büro personelinin katılımı ile 26-29 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Çalıştayda, 2018 yılında yapılan I. Hukuk Çalıştayı'nda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, Hukuk Müşavirliğimizin yeniden yapılandırma sürecinde geldiği nokta,  adlî ve idarî davalar ile ilgili iş ve işlemler, mevzuat hazırlıkları, mütalaa çalışmaları, Bölge Hukuk Bürolarının işleyişi, Müşavirliğin icra ve diğer iş kalemlerindeki çalışmaları ile alakalı iş süreçleri detaylı bir şekilde müzakere edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Müşavirliğimizden beklentileri doğrultusunda, Müşavirliğin merkez ve taşra teşkilatı olarak tüm Başkanlık birimleri ile koordinasyon içerisinde hareket ederek Kanunlarla verilen görevlerin etkin, verimli ve zamanında yerine getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.

Diğer taraftan, Başkanlığın geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmesi amacıyla bundan sonraki süreçte hukukî alanda ihtiyaç duyduğu çalışmalarda gerekli adımların atılabilmesi için hukukî alt yapı çalışmaları değerlendirildi.

Ayrıca personelin iş akış süreçlerinin hem belli bir standart hem de belli bir zaman süreci içerisinde işleyebilmesi için tecrübe kaynaklı bilgi paylaşımı yapıldı.

Hukuk Müşavirliğimizin II. Hukuk Çalıştayı programı 29 Ekim günü kapanış oturumunda Sonuç Bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.