Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
13.12.2018

Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönergesi

Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönergesi

​ Bu Yönerge, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ve 12/09/2018 tarih ve 105513 sayılı Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İmza ve Yetki Devri Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.​ ​13/12/2018 tarihli ve 191179 sayılı Başkanlık ​Onayı ile yürürlüğe giren Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin merkez ve taşra teşkilatlanması ile ofis ve şube yapılanmasını oluşturmak, ofis, şube ve personelin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.