Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
23.05.2018

Aday Tespit Kurulu Yönergesi

​633 sayılı Kanun’un 5 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 18/02/2015 tarihli ve 3323 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren bu Yönergenin amacı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atanacak aday üyeleri tespitle görevli Aday Tespit Kurulunun teşekkülü ile aday üyelerin tespitine dair usul ve esasları belirlemektir.

(Değişiklik: 30/04/2020 tarihli ve 337066 sayılı Başkanlık Onayı.)

(Değişiklik: 08/06/2020 tarihli ve 387836 ​sayılı Başkanlık Onayı.)