Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.10.2018

I. Hukuk Çalıştayı Yapıldı

Hukuk Müşavirliği I. Hukuk Çalıştayı sona erdi

Başkanlığımız Hukuk Müşavirliğince düzenlenen I. Hukuk Çalıştayı, 9-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam ilçesinde, I. Hukuk Müşaviri Selami AÇAN başkanlığında hukuk müşavirleri, avukatlar, Diyanet işleri uzmanları ve tüm Hukuk Müşavirliği çalışa​nlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Hukuk Müşavirliğinin adlî ve idarî davaları, mevzuat hazırlıkları, mütalaa çalışmaları, icra ve diğer iş kalemlerindeki çalışmaları ile alakalı iş süreçleri detaylı bir şekilde müzakere edildi.

Başkanlığın Müşavirliğimizden beklentileri çerçevesinde, merkez ve taşra birimleri arasında yapılması gereken zamanlı çalışmalar üzerinde duruldu.

Diğer taraftan, Başkanlığın geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmesi amacıyla bundan sonraki süreçte hukukî alanda ihtiyaç duyduğu çalışmalarda gerekli adımların atılabilmesi için hukukî alt yapı çalışmaları değerlendirildi.

Ayrıca personelin iş akış süreçlerinin hem belli bir standart hem de belli bir zaman süreci içerisinde işleyebilmesi için tecrübe kaynaklı bilgi paylaşımı yapıldı.

Başkanlık tarihinde Hukuk Müşavirliğince yapılan ilk hukuk çalıştayı olan program, 12 Ekim günü kapanış oturumunda Sonuç Bildirgesinin okunmasıyla sona erdi. ​